Integriteten hotas av mänskliga misstag

Mänskliga misstag dominerar: 6 av 10 personuppgiftsincidenter är en konsekvens av den mänskliga faktorn.

Den digitala eran har öppnat dörrar till en värld av möjligheter, men den har också introducerat en oroande aspekt: integritetsrisker. I år släppte Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) en rapport som kastar ljus över de senaste personuppgiftsincidenterna under 2022. Resultatet är häpnadsväckande – hela 60% av alla incidenter orsakades av mänskliga faktorer. Detta sätter ljuset på vikten av att säkerställa att våra personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 

GDPR: EN OMSKAKANDE INSIKT.

IMY:s rapport ger oss en tydlig påminnelse om vikten av General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är en omfattande europeisk förordning som syftar till att skydda användares personuppgifter och sätta en hög standard för integritetshantering. Trots dessa viktiga riktlinjer är det mänskliga fel och brister som ligger bakom den överväldigande majoriteten av personuppgiftsincidenter. 

rISKER FÖRBLIR DOLDA.

En ytterligare oroande upptäckt är att de rapporterade incidenterna  endast utgör toppen av isberget. IMY misstänker starkt att det finns ett stort antal icke-rapporterade incidenter där företag, organisationer och enskilda inte har informerat myndigheter om överträdelserna.Detta pekar på behovet av bättre rutiner för rapportering och ökad medvetenhet om GDPR bland alla involverade parter.

IMY:S TILLSYNSÅTGÄRDER:

IMY är fast beslutna att driva fram förändring och främja en kultur av integritet och ansvar. Inom ramen för deras tillsynskampanjer kommer IMY nu att skärpa sina inspektioner och ställa kritiska frågor till de berörda verksamheterna. De kommer att granska hur väl dataskyddsombuden är informerade om deras ansvarsområden och hur effektivt organisationernas ledningar har definierat deras uppgifter. en annan viktig punkt som kommer att betonas är om tillräckliga resurser har allokerats för att möjliggöra effektivt arbete inom området. 

Viktig roll för dataskyddsombud.

IMY kommer också att undersöka hur väl organisationer följer dataskyddsombudens rekommendationer och synpunkter. Det är viktigt att dataskyddsombudet är en integrerad del av verksamheten, tidigt involverad i integritetspåverkande frågor och har möjlighet att påverka beslutsfattandet. 

SLutsats:

IMY:s rapport är en ögonöppnare för oss alla. Den påminner oss om att integritet och skyddet av våra personuppgifter är en gemensam angelägenhet. Genom att uppmärksamma mänskliga faktorer och implementera GDPR på ett stringent sätt, kan vi skapa en säkrare digital miljö för oss själva och kommande generationer. Låt oss ta ansvar och arbeta tillsammans för att stärka vår integritet online.


Källor: https://www.imy.se/globalassets/dokument/rapporter/anmalda-personuppgiftsincidenter-2022.pdf

gdpr viktigt för alla människokr

Få hjälp av oss

Undrar du hur din arbetsplats kan bli säkrare? Ta kontakt med oss.

Hur kan vi hjälpa er?

Kom i kontakt

Vill du kontakta oss? Du kan välja att ringa 013 -36 92 00, fylla i kontaktformuläret eller gå till vår kontaktsida där all info finns.

Senaste nyheter

Andra nyheter och inlägg

förvärv av valvea
Nyheter

Förvärv!

Vi har förvärvat Valvea UCS IT & Valvea = sant Vi är otroligt stolta och glada över att få presentera en spännande nyhet: Vi har

Läs mer
webinar copilot
Evenemang

Webinar om Microsofts Copilot

Webinar om Copilot Den digitala assistenten, också kallad Copilot Anmäl dig till vårt webinar för att utforska hur Microsoft’s Copilot kan förändra din arbetsvardag. Upptäck hur

Läs mer