Hur blev vi UCS IT solutions?

UCS IT solutions är sedan 2015 ett dotterbolag till United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS). UCS startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare och utvecklades till att arbeta med flera affärsområden såsom Industriell IT och IT Produkter och tjänster.

Enda sedan start har största fokus varit riktad på kunder. Det är marknaden och kundernas behov som alltid har varit grunden till bolagets satsningar och investeringar inom olika områden. Sedan 1999 har UCS varit verksam inom nedanstående affärsområden:

  • Industriell IT: Anpassade produkter och lösningar för att möta kunders specifika krav, allt ifrån industriella komponenter och fläktlösa system till avancerade industridatorer
  • IT produkter och tjänster: helhetslösningar inom informationsteknik för såväl mindre som större företag, organisationer och den offentliga sektorn samt drift av kunders IT miljöer, stora som små
  • År 2001 kompletterade UCS verksamheten genom en satsning på försäljning av SPCS (numera Visma) bokföring- och affärssystem. Denna satsning var begynnelsen till vad som formade nästa affärsområde, UCS Ekonomiservice.

Den goda utvecklingen inom affärsområdet UCS ekonomiservice tillsammans med kunders önskemål om hjälp med mer komplexa affärs- och stödsystem fick UCS att 2013 bredda verksamheten genom att starta affärsområde, Enterprise Resources Planning.

Enterprise Resources Planning (ERP) fokuserar på utveckling, leverans och driftsättning av större verksamhetssystem (så som Visma Business m. fl.). Medarbetarna inom ERP kan bäst beskrivas som rutinerade programmerare samt affärs- och systemkonsulter.

Den 1:a juli 2015 nådde UCS den milstolpe man sedan länge siktat mot! UCS blev en koncern och fortsättningsvis bedriver verksamheten i dotterbolagen
UCS IT solutions AB (inkluderar även ERP), Ekonomiservice i Sverige AB, UCS Industrial IT AB.