Ett bolag i framkant

Om oss

Om oss

Om oss

UCS IT Solutions är sedan 2015 ett dotterbolag till United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS). UCS startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare och utvecklades till att arbeta med flera affärsområden såsom Industriell IT och IT Produkter och tjänster.

UCS IT Solutions har idag ett 40-tal medarbetare och fortsätter att växa. Vårt huvudkontor ligger i Science Park Mjärdevi med Linköpings universitet som närmaste granne.

Så jobbar vi

Trygghet inåt, kraft utåt

Ibland kan det vara bra att tänka inifrån och ut. Vi är till exempel övertygade om att vår kultur och våra värderingar är en stor del av vår framgång. På UCS är vi måna om att våra medarbetare ska känna att de har kontroll över sin vardag och att vi som jobbar här ställer upp för varandra. Den trygghet vi känner färgar av sig på våra kunders organisationer, oavsett om det är systemutveckling, konsultstöd, drift eller IT-produkter vi levererar. En stor del av tryggheten kommer ur det faktum att vi är ett företag som tror på korta beslutsvägar, flexibilitet och stor tillgänglighet till varandra.

Vår vision

Att vara den självklara partnern i valet av helhetsleverantör inom IT

Det innebär att:
• Proaktivt vara den IT-partner som levererar med hög kompetens och konkurrenskraftiga priser
• Driva kunders IT-miljö framåt genom omvärldsbevakning för bästa verksamhetsutveckling
• Sätta medarbetare i fokus för god och utvecklande arbetsmiljö
• Vara topp tre känd helhetsleverantör av IT i sydöstra Sverige för små till medelstora bolag

Lyhörda specialister

Vem som helst kan bli väldigt kompetent och kunnig inom ett specifikt område. Det är först när man parar kompetensen med nyfikenhet, lyhördhet och en vilja att utvecklas som den blir något som andra har nytta av. Det är först då som man får förmågan att på djupet förstå andras utmaningar och använda sin kunskap för att lösa dem. Vi lägger stor vikt vid att lyssna in våra kunders behov innan vi ger några rekommendationer.

Certifieringar

ITIL

ITIL är ett ramverk som är utformat efter bästa praxis och har utvecklats internationellt inom både privat och offentlig sektor. ITIL beskriver hur IT-resurser bör organiseras för att leverera affärsnytta, dokumentera processer, funktioner och roller inom hanteringen av IT-tjänster. En stor fördel med en certifiering är att den är erkänd över hela världen. Med ITIL kan vi snabbare nå resultat av hög kvalitet till förmån för våra kunder.

Affärsidé

Avancerad Enkelhet

Vi hanterar det mesta från avancerade utvecklingsprojekt och kundunika systemintegrationer till det som gör att IT i vardagen fungerar som drift och optimala produkter efter funktion och behov. Våra konsulter med spetskompetens inom IT stöttar kunder i offentlig och privat sektor både på plats och fjärr ifrån. Tillsammans med kund bygger våra utvecklare webbaserade verktyg. Våra paketerade tjänster ger kunden en tydlig kostnadsbild av sina IT-relaterade kostnader. Vi sätter stolthet i att finnas till hands i geografisk närhet med en servicedesk, som ger kund stöttning där behov uppstår. UCS IT Soutions arbetar aktivt med ramverket ITIL i alla våra affärsområden.

Värdegrund

Ryggraden i vårt arbete

Vi är stolta över att vara helhetsleverantör av hållbar IT. Vi är i ständig förbättring med fokus på att leverera IT-tjänster och produkter med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Våra värdeord genomsyras i vårt arbete.

Ansvar
UCS IT Solutions levererar med ansvar och i gemenskap.

Tydlighet
Vi eftersträvar att vara tydliga mot varandra för att också kunna tydliggöra våra uppdrag mot kund. Tydlighet ger alltid gott resultat.

Värdighet
Vårt team inser vikten av att ge det lilla extra i vårt samarbete.

Respekt
Vi visar respekt för varandra i ord och handlingar, och för tiden för kollektivets bästa.

Tillsammans tar vi ansvar

Blått är inte bara flott. Det förtjänar också att vara plastfritt. Som en del i UCS IT Solutions hållbarhetsarbete skänker vi som företag, våra anställda och våra kunder månatligen ett gemensamt bidrag till projektet The Ocean Cleanup. Insamlade bidrag går oavkortat till projektet. Vi är oberoende av och inte sponsrad av The Ocean Cleanup. Detta är en av aktionerna vi gör för att ta vårt ansvar och aktivt bidra till en bättre miljö. Istället för kundgåvor skänkte vi under december 2020 ett bidrag till projektet.

Vill du som kund vara med? Avrunda upp din faktura till ett jämnt belopp så skänker vi överstigande summa till The Ocean Cleanup. Det gemensamma beloppet för samtliga bidrag uppdateras och publiceras kvartalsvis här nedan. 

0 kr
Hittills insamlat