Ett bolag i framkant

Om oss

Om oss

Om oss

UCS IT Solutions är sedan 2015 ett dotterbolag till United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS). UCS startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare och utvecklades till att arbeta med flera affärsområden såsom Industriell IT och IT Produkter och tjänster.

UCS IT Solutions har idag ett 40-tal medarbetare och fortsätter att växa. Vårt huvudkontor ligger i Science Park Mjärdevi med Linköpings universitet som närmaste granne.

Så jobbar vi

Trygghet inåt, kraft utåt

Ibland kan det vara bra att tänka inifrån och ut. Vi är till exempel övertygade om att vår kultur och våra värderingar är en stor del av vår framgång. På UCS är vi måna om att våra medarbetare ska känna att de har kontroll över sin vardag och att vi som jobbar här ställer upp för varandra. Den trygghet vi känner färgar av sig på våra kunders organisationer, oavsett om det är systemutveckling, konsultstöd, drift eller IT-produkter vi levererar. En stor del av tryggheten kommer ur det faktum att vi är ett företag som tror på korta beslutsvägar, flexibilitet och stor tillgänglighet till varandra.

Lyhörda specialister

Vem som helst kan bli väldigt kompetent och kunnig inom ett specifikt område. Det är först när man parar kompetensen med nyfikenhet, lyhördhet och en vilja att utvecklas som den blir något som andra har nytta av. Det är först då som man får förmågan att på djupet förstå andras utmaningar och använda sin kunskap för att lösa dem. Vi lägger stor vikt vid att lyssna in våra kunders behov innan vi ger några rekommendationer.

Certifieringar

ITIL

ITIL är ett ramverk som är utformat efter bästa praxis och har utvecklats internationellt inom både privat och offentlig sektor. ITIL beskriver hur IT-resurser bör organiseras för att leverera affärsnytta, dokumentera processer, funktioner och roller inom hanteringen av IT-tjänster. En stor fördel med en certifiering är att den är erkänd över hela världen. Med ITIL kan vi snabbare nå resultat av hög kvalitet till förmån för våra kunder.