Företagsnamn

Kontaktperson

Din epost (obligatorisk)

Vi är intresserade av

Beskriv era behov

Nätverk som tjänst

Vill du ha en fungerande och effektiv IT – miljö? Nätverk som tjänst innebär att ni inte längre behöver äga och ta ansvar för ert lokala nätverk. Med detta kommer fördelar: ni slipper underhåll, drift, investeringar etc. Vi tar ansvar för all utrustning kring ert nätverk till en fast kostnad per månad.

I nätverk som tjänst ingår:

  • Rapportering.
  • Fjärrsupport.
  • Konfiguration.
  • Planering.
  • Övervakning.
  • Support
  • Radiouppdatering.
  • Dokumentation.
  • Hårdvara, kablage.
  • Säkerhetskontroll.

Arbetsplats som tjänst

Läs mer

Server som tjänst

Läs mer

Trygghetsavtal

Läs mer