Företagsnamn

Kontaktperson

Din epost (obligatorisk)

Vi är intresserade av

Beskriv era behov

Systemutveckling

Smarta IT-lösningar förenklar processer och flöden, vilket i sin tur skapar effektivitet och lönsamhet.

Tillsammans med er skapar vi en skräddarsydd kundlösning som integrerar era system för att få fram relevant information som underlättar beslutsfattande.

På så sätt minimeras tidsödande processer och ni får ett snabbt och smidigt informationsflöde.

Program- och systemutveckling

Våra systemkonsulter hjälper dig med programmering, testning, utbildning och driftsättning av ett eller flera system. Tillsammans med dig tar vi fram IT-lösningar som löser problem och skapar mervärde för din verksamhet.

Så arbetar vi med systemutveckling:

 • Steg 1: Förstudie – Vi gör en analys av befintligt system för att identifiera behov.
 • Steg 2: Kravinsamling – Tillsammans med dig tar vi fram en kravspecifikation för att tydliggöra alla önskemål.
 • Steg 3: Programmering –  Vi omvandlar vad vi kommit överens om till koder för ditt system.
 • Steg 4: Testning: Vi utgår ifrån ett testprotokoll där vi kryssar av de saker vi testat och åtgärdar buggar eller fel som upptäckts.
 • Steg 5: Driftsättning: Systemet driftsätts.

UCS IT Solutions HR – översikt

Vi har tagit fram en programportfölj bestående av ett verktyg som hjälper företag att snabbt och enkelt få en bra översikt över personalens frånvaro och personalomsättning månad för månad.

Vår HR-översikt hjälper dig svara på frågor som:

 • Har vissa avdelningar eller personalgrupper mer frånvaro än andra?
 • Har frånvaron förändrats i jämförelse med tidigare år?
 • Är personalomsättningen på en rimlig nivå?

Dokument- och ärendehantering

Oavsett vilket behov du har av IT-stöd för hantering av ärenden och dokument så har vi lösningen. Våra konsulter har bred erfarenhet av strategisk planering om hur information ska struktureras och hanteras i en verksamhet. Genom vår hjälp får du stöd och inspiration till att utveckla och effektivisera din verksamhets processer.

Så arbetar vi med systemutveckling

 • Informationssamling från olika dokument, t.ex. in och utmatning av information från Excel till ditt affärssystem.
 • Dokumenthantering anpassad till din verksamhet genom förstudier/kravspecifikationer.
 • Strategier och problemlösning utifrån er verksamhet och behov.