Företagsnamn

Kontaktperson

Din epost (obligatorisk)

Vi är intresserade av

Beskriv era behov

Referenssida konsulttjänster

Hur förverkligar du dina idéer?
Har du den informationen du behöver för att ta rätt beslut i din verksamhet?
Saknar du specifik information som hjälper dig ta rätt beslut?
UCS IT Solutions gör dina idéer till verklighet!

På UCS IT Solutions kan vi ta fram anpassade verktyg för att du ska få det beslutstöd som du behöver. Vi lyssnar på dina behov och dina idéer för att göra din vardag enklare. Tillsammans arbetar vi med att fastställa dina behov och guidar dig mot rätt lösning som passar bäst för din verksamhet.

Vi arbetar med verktyg så som BizTalk och Mule för att samla och bearbeta information från dina verksamhetssystem. Vi skapar beslutsunderlag som du kan använda för att analysera din verksamhet, vare sig du vill arbeta med Excel, en webbportal eller något annat beslutsstödsverktyg som till exempel QlikView. Med enkla medel kan vi ta fram en lösning som vi sedan kan bygga vidare på för framtida eventuella behov.

Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggnader. Skanska växer kraftigt och har behov av att tillsätta rätt kompetens till sina projekt. UCS IT Solutions har tagit fram ett verktyg som gör att Skanska kan förutse sitt rekryteringsbehov de kommande fem åren. Verktyget är till för att underlätta planeringen av verksamheten.

Peter Niska, Regionchef

” Genom UCS IT Solutions hjälp är det nu enklare för oss att förutse vårt rekryteringsbehov. ”

Visma Commerce

Visma Commerce är nordens största leverantör av inköps-, upphandlings och anbudstjänster. UCS IT Solutions har hjälpt Visma Commerce att effektivisera deras faktureringsflöde och sett till så att de får in den informationen som de behöver i affärssystemet. Nu kan Visma Commerce enklare följa upp och få ut de nyckeltalen som de efterfrågar.

Maria Hedqvist, Ekonomichef

” Vi har fått smidigare faktureringsflöde och kan följa upp intäkter och kostnader på ett enklare sätt. ”

Kron och Karlsson

Kron & Karlsson Bygg & Mark AB är verksam inom Byggentreprenör, Mark och Anläggning. UCS IT Solutions tog fram en lösning som gjorde att Kron och Karlsson lättare kunde följa upp resultatet på sina projekt. Kron och Karlsson har nu ett verktyg där de på ett lättöverskådligt sätt kan se nyckeltal för varje projekt och en detalj vy där man kan följa upp alla intäkter och kostnader på projektet.

Kent Karlsson, VD

” UCS IT Solutions lyssnade på våra behov och vi fick en lösning som gjorde att vi lättare kunde följa våra projekt. ”

Garnisonsfastigheter

Garnisonsfastigheter har sedan 1997 förädlat och utvecklat Garnisonsområdet. En omvandling från militärt till civilt bruk. Garnisonsfastigheter har hög fokus på kundnöjdhet och att deras fastigheter alltid är i bästa möjliga skick. UCS IT Solutions har tagit fram ett ärendehanteringssystem och ett beställningssystem så att Garnisonsfastigheter kan registrera, följa och lösa sina kunders behov. Statistiken från systemet ger användbar nyckelinformation som kan vara beslutsunderlag för riktade specialinsatser. Med ärendehanteringssystemet har Garnisonsfastigheter fullständig kontroll på att fastigheterna håller sig i optimalt skick och att kunders behov tillgodoses.

Johan Elwing, Förvaltare

” Med hjälp av UCS IT Solutions har vi fått ett smidigare flöde för vår ärendehantering och vi kan få ut det beslutsunderlag som vi behöver.”

Tellusbarn

Tellusbarn är en privat förskoleföretag som driver en rad förskolor runt om i Sverige. UCS IT Solutions uppdrag var att tillsammans med företagsledningen ta fram data för att följa och analysera viktiga HR frågor såsom personalomsättning och frånvaro. Processen resulterade i ett HR-verktyg som ger ledningen bättre överblick över viktiga HR frågor i samtliga enheter. Analysen kan göras både på individ-, enhets- och företagsnivå över tid. UCS har även tagit fram ett verktyg för automatisering av ekonomiska rapporter och fakturering.

Bijan Fahimi, Medgrundare

” De verktyg som vi har utvecklat tillsammans med UCS har givit oss bättre överblick och minskat manuellt arbete på vårt huvudkontor. Nu kan vi med mindre arbetsinsats få bättre detaljkunskap inom viktiga områden såsom HR och Ekonomi. ”