Tjänster

Systemutveckling

Har du en idé?

Tillsammans utvecklar vi den.

Vi kan

Vi tar fram skräddarsydda lösningar för att göra din idé till verklighet.

Det kan handla om allt från egen utveckling till smartare användning av era befintliga system. Från att ta fram affärskritiska system till att bygga din alldeles egna mobilapp.

Webbapplikationer

Våra uppdrag sträcker sig över ett brett spektrum – allt från att ta fram en webbaserad portal för ledningsgrupper till att utveckla ett system för digitala produktdisplayer. Det viktiga för oss är att lyssna, förstå, ta ansvar och engagera oss med full kraft i hela utvecklingsprocessen. Vi arbetar med att omvandla våra kunders idéer och visioner till en färdig produkt. Under projekten använder vi de ramverk och tekniker som passar bäst in i uppdragets behov.

Med den breda kunskap våra utvecklare besitter, vilken sträcker sig från bland annat Laravel till VueJS på en professionell nivå, säkerställer vi att uppdragen slutförs med precision och perfektion.

De verktyg vi använder idag

  • Api
  • Backend
  • Frontend
  • Frontend
  • Frontend

Vi har även kompetens inom

Affärssystemlösningar

Skapa ett bättre dataflöde och få mer tid till annat! Genom integrationer kan olika system ”samarbeta” med varandra och på så vis göra att du slipper manuellt, tidskrävande arbete.

Vår systemutvecklingsavdelning grundades med syfte att integrera affärssystem och vi vill därför påstå att vi idag är experter på sådan typ av uppdrag. Våra erfarna C#/.NET-utvecklare kan hjälpa dig med integration och koppling till exempelvis Visma Administration, Visma Business och Fortnox.

Genom analyser och rapporter finns möjlighet att på detaljnivå studera utfallet för din verksamhet. Vi hjälper dig integrera systemen med Power BI så att du får all information överskådligt samlad på samma plats och enkelt får stöd i din beslutsfattning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss!