ITIL är ett ramverk som är utformat efter bästa praxis och har utvecklats internationellt inom både privat och offentlig sektor. ITIL beskriver hur IT-resurser bör organiseras för att leverera affärsnytta, dokumentera processer, funktioner och roller inom hanteringen av IT-tjänster. En stor fördel med en certifiering är att den är erkänd över hela världen. Med ITIL kan vi snabbare nå resultat av hög kvalitet för våra kunder.

Vill du veta mer om ITIL och vad vi kan göra för din verksamhet?
Kontakta Alberto Necovski
alberto.necovski@ucsit.se
013 36 92 23