Ett kundcase

MoA Lärcentrum – En flexibel utvecklingsmiljö

MoA Lärcentrum – En flexibel utvecklingsmiljö

IT produkter för en flexibel läromiljö

Moa Lärcentrum

MoA Lärcentrum startade sin verksamhet i Linköping 1997 och har sedan start vuxit till att finnas på flera orter runt om i landet. Dem har väletablerade kontakter med de branscher som de utbildar inom samt ett väl fungerande samarbete med kommunen som är huvudman. En verksamhet som präglas av flexibilitet, kvalitet och omtanke har resluterat i ett växande MoA Lärcentrum.

Målsättning
MoA har som målsättning att erbjuda utbildning av hög kvalitet till vuxna, anpassad efter vuxnas villkor. Det är viktigt att alltid kunna ställa upp när deras elever har behov av dem, flexibelt och hjärtligt.

Ett kvalitetsarbete där kvalitet är synonymt med utveckling. Det handlar om att hela tiden bli bättre.

Vårt sammarbete

Grundstenen i vårt samarbete blev MoA lärcentrums kontinuerliga jobb mot utveckling och flexibilitet. Vilket går ihop med hur vi på USC IT Solutions ser på teknik och digitala lösningar. Ett kraftfullt verktyg för att kunna kvalitetssäkra en flexibel utvecklingsmiljö.

Behovet

Pedagogerna har en avgörande roll för MoA lärcenters verksamhet, därför behövdes rätt utrustning för att underlätta deras arbete. Att leta fram lämpliga produkter till alla pedagoger är en tidskrävande process. MoA uppskattade personlig kontakt och ville ha möjlighet till önskemål utanför ett beställningsformulär, beställningsförfarandet skulle vara smidigt och enligt prisbild.

Effekten

Effekten av vårt samarbete blev en stor tidsbesparande aspekt för MoA som sparar in värdefull arbetstid och erhåller den senaste IT-utrustningen till sina pedagoger. Dem fick en personlig kontakt och rådgivning, möjlighet för önskemål utanför beställningsramarna och slipper lägga krävande tid de annars gjort när dem exempelvis anställer ny personal. För alla företag som har ett återkommande köpbehov rekommenderar vi en IT-partner som med personlig kontakt, pålitliga partnerskap och kunskap kan avlasta med ett skräddarsytt beställningsformulär.

Tack Moa lärcentrum för ett fantastiskt samarbete och för all hjärtlig flexibilitet ni bidrar med!

Kontakta oss

Liknar detta projekt något som du behöver hjälp med? Eller har du någon annan idé som du vill ha hjälp med att förverkliga? Hör av dig för att boka in en timmes kostnadsfri rådgivning hos oss.

Tina Tassirnafas
Teamledare & inköp

0708-12 32 94
tina.tassirnafas@ucsit.se

Liknande inlägg

always on VPN

Creanova – Gå över till Always on VPN

När kunden hanterar ett serviceärende i Topdesk, vill denne inte behöva arbeta dubbelt och fylla i information även i Visma. Därför utvecklade vi en integration som möjliggör för kunden att enbart behöva lägga in informationen i Topdesk, som därefter automatiskt synkroniseras i Visma & en faktura skickas automatiskt ut till kund vid slutet på månaden.

Läs mer
lokalt nätverk

Sterisol – Modernisering av lokalt nätverk

När kunden hanterar ett serviceärende i Topdesk, vill denne inte behöva arbeta dubbelt och fylla i information även i Visma. Därför utvecklade vi en integration som möjliggör för kunden att enbart behöva lägga in informationen i Topdesk, som därefter automatiskt synkroniseras i Visma & en faktura skickas automatiskt ut till kund vid slutet på månaden.

Läs mer