5 fördelar med en portal

Sköt organisationens arbets- och informationsflöden med en portal

Varför en portal? Och när är det lönsamt?

En vanlig fundering är varför en portal är en bättre lösning jämfört med annan mjukvara. Vi reder ut begreppet portal och beskriver när det är fördelaktigt för företag att investera i en portal. Nedan listar vi även 5 fördelar med en portal.

Definitionen av vad en portal är och vilket behov de fyller är inte alltid tydligt beskrivet av försäljare. Det kan därför vara svårt för företag att ta beslut om och när en portal verkligen är den rätta vägen att gå. 

VAD ÄR EN PORTAL?

Datatermgruppen i Svenska språkrådet definierar portal som “webbsida med ingångar till ett stort utbud av tjänster” och ger exempel som startsidor som levereras med de vanligaste webbläsarna. Vi ser fler användningsområden och större potential i portaler än att dem enbart är en gemensam ingångssida. Det är utöver en gemensam ingångssida, en lösning som möjliggör att hantera även bakomliggande frågor och frågor kring tekniska lösningar som blir nödvändiga. Frågor som helt enkelt handlar om att sköta hela organisationens arbets- och informationsflöden.  
 
Det kan handla om att förenklar medarbetarnas arbetsdag och förbättrar deras resultat. Ofta gäller de funktioner som medarbetarna behöver enkel tillgång till, exempelvis ett journalsystem eller ett internt beställningssystem.  

NÄR BEHÖVER JAG EN PORTAL?

Det finns många fördelar med en portal, och det är viktigt att kunna identifiera när ditt företag står inför situationen då du kan dra nytta av en portal. En portal möjliggör för att strukturera och sköta ditt företags arbetsflöden och informationsutbyte. En grundsten i dag för framtidssäkrade företag. 

Det kan röra sig om att du vill förbättra hela verksamhetsprocesser, utbyte av information, kopplingar till beslutsstöd, kundhantering, bokföring, lagerhållning, tidsrapportering, process-/projekthantering, kommunikation, informationsflöden, dokumenthantering med mera. En portal anpassas efter din organisations position och skapas för att nå er vision. 

5 fördelar med en portal

5 fördelar med en portal

  • Portaler förbättrar verksamhetsprocesser, kunskapsutbyte och informationsutbyte. 

  • Anpassningsbart – Finns egentligen inga gränser för vad som kan interageras eller tas med i en portal. 

  • Samlingsplats för allt som är nödvändigt för din organisation. 

  • Minska utgifter – Äldre system kan vara kostsamma att interagera med nya. Vi kan med fördel ersätta dessa med ett modernare och samtidigt erbjuda tekniska lösningar efter erat behov. 

  • Förenklar och effektiviserar arbete. 
Hur kan vi hjälpa er?

Kom i kontakt

Vill du kontakta oss? Du kan välja att ringa 013 -36 92 00, fylla i kontaktformuläret till höger eller gå till vår kontaktsida där all info finns.

Senaste nyheter

Andra nyheter och inlägg

Wimmerby Fönstersnickerier
Drift

Wimmerby Fönstersnickerier

Wimmerby Fönstersnickerier När allt stämmer överens i varje liten detalj med dina högt ställda förväntningar, då är det en normal leverans för Wimmerby Fönstersnickerier. De

Läs mer